Відповідно до ст. 1 Закону "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

  Важливо! Відповідно до статті 19 Закону, Ви маєте право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація Вас особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 Запитувачами інформації визнаються фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (тобто органів державної влади та місцевого самоврядування).

Розпорядник інформації зобов’язаний надати відповідь на інформаційний запит не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У випадку, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  Якщо ж запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає її пошуку серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Звісно, що про продовження строку розпорядник повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Що стосується оформлення запитів на інформацію, то варто відзначити, що за формою запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі: поштою, факсом, телефоном, електронною поштою – на вибір запитувача. Також він може бути індивідуальним або колективним.

 Поряд з цим, слід зауважити, що письмовий запит подається в довільній формі. Проте, він має містити ряд обов’язкових реквізитів.


  Запит на інформацію повинен містити:

  — Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  — Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  — Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.


Для подання письмового запиту можна скористатися формами:

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об"єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді


  Запит на інформацію подається:

 — особисто до ДП "Хмільницький лісгосп";
 — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка здійснює прийом;
 — Електронною поштою на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
 — Факсом за номером +38 (04338) 2-20-49;
— Телефоном за номером +38 (04338) 2-20-49.


  Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.Запити на інформацію реєструються.

  На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія у частині інших питань розглядається в порядку Закону України «Про звернення громадян». При цьому оригінал та копія такого звернення скеровуються посадовій особі.

 В разі надходження запиту на інформацію телефоном, працівник, який приймає запит заповнює встановлену форму та передає належним чином заповнену і підписану форму на реєстрацію та  подальшого скерування.

 Запити, одержані електронною поштою реєструються, друкуються, на них проставляється реєстраційних штамп, а текст запиту, електронна адреса та всі наявні реквізити вносяться до електронної реєстраційної картки у системі документообігу.