Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
     Відповідно до статті 23 Закону, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

     Запитувач має право оскаржити:
       1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
       2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
       3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
       4) надання недостовірної або неповної інформації;
       5) несвоєчасне надання інформації;
       6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
       7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.