Лісокористування базується на двох основних видах користування – головному (вирубування стиглих деревостанів для одержання деревини) та побічному (використання недеревних продуктів лісу). Але в останній час все більшого значення набуває рекреаційне, курортно-санітарне та бальнеологічне користування лісом.

    Головне та проміжне користування пов’язане з рубкою дерев. Так, головне користування – це проведення рубок головного користування. Крім того, проводять рубки догляду за лісом, що спрямовані для забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів, санітарні рубки, ландшафтні, рубки переформування, реконструктивні та інші рубки, не пов’язані з веденням лісового господарства.

    Лісокористування — галузь лісництва яка включає в себе розвиток і поліпшення методів висадки, захисту, проріджування, контролю за пожежами, рубки, вилучення та переробки деревини. Одним з напрямків сучасного лісокористування є лісовідновлення, під час якого здійснюється висадка та догляд за деревами на певній ділянці. Сьогодні також існує багато досліджень з лісокористування присвячених управлінню лісовими екосистемами і генетичному поліпшенню різновидів дерев.

    У багатьох регіонах лісокористування має велике екологічне, економічне та соціальне значення. Система незалежної оцінки з'явилася у відповідь на критику старих методів лісокористування, які часто призводили до збезлісіння. У лісових районах, належне лісокористування важливе для запобігання або мінімізації ерозії ґрунтів і зсувів. У районах з підвищеною ймовірністю сходу обвалів, ліси можуть стабілізувати ґрунт і запобігти майновим та людським втратам.